Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/729
Nhan đề: Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp
Tác giả: Trần, Thị Kim Phú
Nguyễn, Văn Liêm
Dương, Thị Mỹ Hoàn
Nguyễn, Thị Thu Đến
Từ khoá: Kế tooán;Kế toán doanh nghiệp;Giáo trình
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đà Nẵng
Tóm tắt: Tổ chức kế toán trong doanh nghiệp: Kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ; kế toán tài sản cố định; kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành; kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm; kế toán vốn bằng tiền, tiền vay và các nghiệp vụ thanh toán; báo cáo tài chính
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/729
Bộ sưu tập:Kế toán - Kiểm toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
10. Giáo trình tế toán tài chính doanh nghiệp.pdf2.51 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.