Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/730
Nhan đề: Giáo trình quản trị cung ứng
Tác giả: Hồ, Thị Mỹ Kiều
Trần, Thị Kim Phượng
Nguyễn, Thị Thùy Dương
Từ khoá: Quản trị cung ứng;Giáo trình
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đà Nẵng
Tóm tắt: Tổng quan về cung ứng và quản trị cung ứng. Trình bày về những vấn đề quản trị mua hàng, vận chuyển, dự trữ, kho hàng
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/730
Bộ sưu tập:Quản trị kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
5. Giáo trình quản trị cung ứng.pdf1.96 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.