Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/747
Nhan đề: Giáo trình tài chính tiền tệ
Tác giả: Trần, Thị Hòa
Từ khoá: Tài chính tiền tệ;Giáo trình
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đà Nẵng
Tóm tắt: Trình bày đại cương về tài chính, tiền tệ, ngân sách nhà nước, thị trường tài chính, hệ thống ngân hàng và trung gian tài chính, tài chính doanh nghiệp
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/747
Bộ sưu tập:Tài chính - Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
GT-034-Giáo trình tài chính tiền tệ.pdf2.58 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.