Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/794
Nhan đề: Để thành công trong đàm phán
Tác giả: Roger, Fisher
William, Ury
Từ khoá: đàm phán;kinh doanh
Năm xuất bản: 2007
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/794
Bộ sưu tập:69. Đàm phán kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
de_thanh_cong_trong_dam_phan.pdf2.08 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.