Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/796
Nhan đề: Giáo trình hành vi tổ chức
Tác giả: Bùi Anh, Tuấn
Phạm Thúy, Hương
Từ khoá: Hành vi;Tổ chức
Năm xuất bản: 2009
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/796
Bộ sưu tập:72. Hành vi tổ chức

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
giao_trinh_hanh_vi_to_chuc.pdf10.41 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.