Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/798
Nhan đề: Slide Hành vi tổ chức
Từ khoá: Hành vi;Tổ chức
Năm xuất bản: 2010
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/798
Bộ sưu tập:72. Hành vi tổ chức

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Slide Hanh Vi To Chuc.pdf1.06 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.