Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/801
Nhan đề: Thương mại điện tử căn bản
Từ khoá: thương mại điện tử
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản đại học kinh tế quốc dân
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/801
Bộ sưu tập:149. An toàn và quản trị rủi ro trong thương mại điện tử

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
thuongmaidientucanban_2743.pdf6.03 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.