Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/808
Nhan đề: Tổ chức kinh doanh nhà hàng
Tác giả: Trịnh Xuân, Dũng
Từ khoá: kinh doanh;nhà hàng
Năm xuất bản: 2004
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản lao động-xã hội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/808
Bộ sưu tập:163. Kinh doanh nhà hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
To chuc kinh doanh nha hang.pdf8.21 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.