Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/813
Nhan đề: Marketing Du lịch
Từ khoá: marketing;du lịch
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/813
Bộ sưu tập:170. Marketing du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Marketing Du lich.pdf9.37 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.