Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/815
Nhan đề: Giáo trình nghiệp vụ phục vụ buồng
Tác giả: Vũ Thị Bích, Phượng
Từ khoá: buồng;phòng
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản hà nội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/815
Bộ sưu tập:177. Nghiệp vụ buồng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
giao_trinh_nghiep_vu_phuc_vu_buong.pdf7.77 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.