178. Nghiệp vụ hải quan : [17] Trang chủ Bộ sưu tập

Tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo Ngày gửi Giảm dần): 1 đến 17 của 17
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2015Giao nhận vận tải và bảo hiểm. Phần 3: Chương 10-14Đỗ, Quốc Dũng
2015Giao nhận vận tải và bảo hiểm phần 2: Chương 5-9Đỗ, Quốc Dũng
2015Giao nhận vận tải và bảo hiểm. Phần 1: Chương 1-4Đỗ, Quốc Dũng
2012Bộ Tài chính, Thông tư số 51/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012, Ban hành mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;-
2008Bộ Tài chính, Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 4/12/2008, Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá gia công với thương nhân nước ngoài;-
2011Bộ Tài chính, Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/8/2011, Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá gia công với thương nhân nước ngoài;-
2009Tổng Cục Hải quan, Quyết định 1171/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2009, Quyết định về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại-
2005Quyết định Số: 437/QĐ-TCHQ sửa đổi, bổ sung quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại-
2005Chính phủ, Nghị định số 155/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005, Hướng dẫn về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;-
2001LUẬT VỀ HẢI QUAN SỐ 29/2001/QH10-
2005Chính phủ, Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005, Hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;-
2005LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HẢI QUAN SỐ 42/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005-
2011Thông tư hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài-
2009Quyết định về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại-
2005nghị định quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu,nhập khẩu-
2005Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan-
2005Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật hải quan-
Tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo Ngày gửi Giảm dần): 1 đến 17 của 17