Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/819
Nhan đề: Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật hải quan
Từ khoá: luật;hải quan
Năm xuất bản: 2005
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/819
Bộ sưu tập:178. Nghiệp vụ hải quan

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
luat_sua_doi_mot_so_dieu_luat_hai_quan_so_42_2005.pdf220.31 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.