Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/823
Nhan đề: Quyết định về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại
Từ khoá: quyết định hải quan
Năm xuất bản: 2009
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/823
Bộ sưu tập:178. Nghiệp vụ hải quan

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Quyet dinh so 1171.pdf391.56 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.