Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Công tác quản trị lực lượng bán hàng tại Công ty cổ phần dược Danapha 499

Tổng lượt truy cập theo tháng

December 2016 January 2017 February 2017 March 2017 April 2017 May 2017 June 2017
Công tác quản trị lực lượng bán hàng tại Công ty cổ phần dược Danapha 20 6 10 20 7 19 15

Tải tập tin

Lượt truy cập
Công tác quản trị lực lƣợng bán hàng tại Công ty cổ phần dƣợc Danapha.pdf 140

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 425
Hoa Kỳ 25
Nga 17
Đức 7
Pháp 5
Tây Ban Nha 3
Ma-lay-xi-a 3
Bờ Biển Ngà 1
Trung Quốc 1
EU 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 405
Saint Petersburg 17
Ho Chi Minh City 8
Scottsdale 8
Can Tho 6
Bakersfield 5
Ann Arbor 2
Denver 2
Mountain View 2
Saigon 2