Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Công tác quản trị lực lượng bán hàng tại Công ty cổ phần dược Danapha 525

Tổng lượt truy cập theo tháng

April 2017 May 2017 June 2017 July 2017 August 2017 September 2017 October 2017
Công tác quản trị lực lượng bán hàng tại Công ty cổ phần dược Danapha 7 19 18 7 5 4 7

Tải tập tin

Lượt truy cập
Công tác quản trị lực lƣợng bán hàng tại Công ty cổ phần dƣợc Danapha.pdf 141

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 438
Hoa Kỳ 33
Nga 18
Đức 8
Pháp 5
Tây Ban Nha 3
Ma-lay-xi-a 3
Trung Quốc 2
Bờ Biển Ngà 1
EU 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 417
Saint Petersburg 18
Ho Chi Minh City 9
Scottsdale 9
Can Tho 6
Bakersfield 5
Ann Arbor 4
Chicago 3
Mountain View 3
Denver 2