Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Công tác quản trị lực lượng bán hàng tại Công ty cổ phần dược Danapha 514

Tổng lượt truy cập theo tháng

February 2017 March 2017 April 2017 May 2017 June 2017 July 2017 August 2017
Công tác quản trị lực lượng bán hàng tại Công ty cổ phần dược Danapha 10 20 7 19 18 7 5

Tải tập tin

Lượt truy cập
Công tác quản trị lực lƣợng bán hàng tại Công ty cổ phần dƣợc Danapha.pdf 141

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 437
Hoa Kỳ 28
Nga 17
Đức 7
Pháp 5
Tây Ban Nha 3
Ma-lay-xi-a 3
Bờ Biển Ngà 1
Trung Quốc 1
EU 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 416
Saint Petersburg 17
Ho Chi Minh City 9
Scottsdale 9
Can Tho 6
Bakersfield 5
Ann Arbor 3
Mountain View 3
Denver 2
Saigon 2