Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Công tác quản trị lực lượng bán hàng tại Công ty cổ phần dược Danapha 560

Tổng lượt truy cập theo tháng

March 2018 April 2018 May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018
Công tác quản trị lực lượng bán hàng tại Công ty cổ phần dược Danapha 4 9 3 1 3 1 1

Tải tập tin

Lượt truy cập
Công tác quản trị lực lƣợng bán hàng tại Công ty cổ phần dƣợc Danapha.pdf 149

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 457
Hoa Kỳ 40
Nga 18
Đức 8
Pháp 6
Trung Quốc 4
Ma-lay-xi-a 4
Tây Ban Nha 3
Ý 2
Bờ Biển Ngà 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 435
Saint Petersburg 18
Ho Chi Minh City 9
Scottsdale 9
Can Tho 6
Ann Arbor 5
Bakersfield 5
Houston 4
Chicago 3
Mountain View 3