Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Công tác quản trị lực lượng bán hàng tại Công ty cổ phần dược Danapha 552

Tổng lượt truy cập theo tháng

November 2017 December 2017 January 2018 February 2018 March 2018 April 2018 May 2018
Công tác quản trị lực lượng bán hàng tại Công ty cổ phần dược Danapha 10 1 2 0 4 9 1

Tải tập tin

Lượt truy cập
Công tác quản trị lực lƣợng bán hàng tại Công ty cổ phần dƣợc Danapha.pdf 148

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 452
Hoa Kỳ 38
Nga 18
Đức 8
Pháp 6
Trung Quốc 4
Ma-lay-xi-a 4
Tây Ban Nha 3
Ý 2
Bờ Biển Ngà 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 430
Saint Petersburg 18
Ho Chi Minh City 9
Scottsdale 9
Can Tho 6
Ann Arbor 5
Bakersfield 5
Houston 4
Chicago 3
Mountain View 3