Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Công tác quản trị lực lượng bán hàng tại Công ty cổ phần dược Danapha 670

Tổng lượt truy cập theo tháng

July 2019 August 2019 September 2019 October 2019 November 2019 December 2019 January 2020
Công tác quản trị lực lượng bán hàng tại Công ty cổ phần dược Danapha 9 9 2 5 7 10 5

Tải tập tin

Lượt truy cập
Công tác quản trị lực lƣợng bán hàng tại Công ty cổ phần dƣợc Danapha.pdf 226

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 495
Hoa Kỳ 77
Nga 18
Trung Quốc 13
Đức 8
Pháp 6
Ma-lay-xi-a 4
Tây Ban Nha 3
Nhật Bản 3
Ý 2

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 470
Philadelphia 22
Saint Petersburg 18
Fremont 12
Ho Chi Minh City 9
Scottsdale 9
Ann Arbor 6
Can Tho 6
Bakersfield 5
Mountain View 5