Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Công tác quản trị lực lượng bán hàng tại Công ty cổ phần dược Danapha 575

Tổng lượt truy cập theo tháng

July 2018 August 2018 September 2018 October 2018 November 2018 December 2018 January 2019
Công tác quản trị lực lượng bán hàng tại Công ty cổ phần dược Danapha 3 1 1 4 2 2 7

Tải tập tin

Lượt truy cập
Công tác quản trị lực lƣợng bán hàng tại Công ty cổ phần dƣợc Danapha.pdf 156

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 462
Hoa Kỳ 46
Nga 18
Đức 8
Pháp 6
Trung Quốc 4
Ma-lay-xi-a 4
Tây Ban Nha 3
Ý 2
Bờ Biển Ngà 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 440
Saint Petersburg 18
Ho Chi Minh City 9
Scottsdale 9
Ann Arbor 6
Can Tho 6
Bakersfield 5
Houston 4
Chicago 3
Fremont 3