Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Công tác quản trị lực lượng bán hàng tại Công ty cổ phần dược Danapha 538

Tổng lượt truy cập theo tháng

September 2017 October 2017 November 2017 December 2017 January 2018 February 2018 March 2018
Công tác quản trị lực lượng bán hàng tại Công ty cổ phần dược Danapha 4 7 10 1 2 0 0

Tải tập tin

Lượt truy cập
Công tác quản trị lực lƣợng bán hàng tại Công ty cổ phần dƣợc Danapha.pdf 142

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 444
Hoa Kỳ 33
Nga 18
Đức 8
Pháp 6
Trung Quốc 4
Ma-lay-xi-a 4
Tây Ban Nha 3
Ý 2
Bờ Biển Ngà 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 422
Saint Petersburg 18
Ho Chi Minh City 9
Scottsdale 9
Can Tho 6
Bakersfield 5
Ann Arbor 4
Chicago 3
Mountain View 3
Denver 2