Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Công tác quản trị lực lượng bán hàng tại Công ty cổ phần dược Danapha 626

Tổng lượt truy cập theo tháng

January 2019 February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019
Công tác quản trị lực lượng bán hàng tại Công ty cổ phần dược Danapha 8 3 12 14 8 10 3

Tải tập tin

Lượt truy cập
Công tác quản trị lực lƣợng bán hàng tại Công ty cổ phần dƣợc Danapha.pdf 207

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 491
Hoa Kỳ 50
Nga 18
Trung Quốc 12
Đức 8
Pháp 6
Ma-lay-xi-a 4
Tây Ban Nha 3
Ý 2
Bờ Biển Ngà 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 466
Saint Petersburg 18
Ho Chi Minh City 9
Scottsdale 9
Ann Arbor 6
Can Tho 6
Bakersfield 5
Fremont 5
Houston 4
Mountain View 4