Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/863
Nhan đề: Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty THHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thu Tâm – Đà Nẵng
Từ khoá: Hiệu quả kinh doanh;Công ty Thu Tâm
Năm xuất bản: 2015
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/863
Bộ sưu tập:11. Tài chính doanh nghiệpKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.