Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/865
Nhan đề: Nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty Xăng dầu Khu vưc V – Petrolimex Đà Nẵng
Từ khoá: Hiệu quả kinh doanh;Công ty Xăng dầu khu vực V
Năm xuất bản: 2015
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/865
Bộ sưu tập:11. Tài chính doanh nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-083-Nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty Xăng dầu Khu vưc V – Petrolimex Đà Nẵng.pdf820.93 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.