Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/871
Nhan đề: Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH Gia Thành
Từ khoá: Hiệu quả kinh doanh;Công ty Gia Thành
Năm xuất bản: 2015
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/871
Bộ sưu tập:11. Tài chính doanh nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-089-Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH Gia Thành.pdf978.23 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.