Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/88
Nhan đề: Công tác quản trị mua hàng gạch men tại Cty TNHH Việt Hương
Từ khoá: Quản trị doanh nghiệp;Quản trị bán hàng
Năm xuất bản: 2014
Định danh: http://hdl.handle.net/CDTM/88
Bộ sưu tập:01. Quản trị doanh nghiệp thương mại

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Công tác quản trị mua hàng gạch men tại Cty TNHH Việt Hương.pdf1.02 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.