Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/894
Nhan đề: Bài giảng cơ sở văn hóa Việt Nam
Từ khoá: văn hóa việt nam
Năm xuất bản: 2005
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/894
Bộ sưu tập:223. Văn Hóa Ẩm Thực

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
bg_co_so_van_hoa_viet_nam.pdf12.64 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.