Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/896
Nhan đề: Sự đa dạng văn hóa và đối thoại giữa các nền văn hóa
Tác giả: Phạm, Xuân Nam
Từ khoá: đa dạng văn hóa
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản khoa học - xã hội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/896
Bộ sưu tập:224. Văn Hóa Du Lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
su_da_dang_van_hoa_va_doi_thoai_giua_cac_nen_van_hoa_p1.pdf27.72 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về
su_da_dang_van_hoa_va_doi_thoai_giua_cac_nen_van_hoa_p2.pdf36.59 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.