Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
01. Quản trị doanh nghiệp thương mại 15734

Tổng lượt truy cập theo tháng

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
01. Quản trị doanh nghiệp thương mại 189 804 685 297 149 61 41

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 13874
Hoa Kỳ 444
Nga 17
A1 9
Vương quốc Anh 9
EU 8
Pháp 8
Úc 6
Trung Quốc 6
Ý 5

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 12183
Bình Thành 439
Mountain View 358
Hai Phong 298
Dinh Cong 255
Saigon 188
Da Nang 137
Ho Chi Minh City 127
Can Tho 89
Quan 39