Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
01. Quản trị doanh nghiệp thương mại 15768

Tổng lượt truy cập theo tháng

July 2019 August 2019 September 2019 October 2019 November 2019 December 2019 January 2020
01. Quản trị doanh nghiệp thương mại 61 45 0 12 5 13 0

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 13898
Hoa Kỳ 447
Nga 17
A1 9
Vương quốc Anh 9
EU 8
Pháp 8
Úc 6
Trung Quốc 6
Ý 5

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 12207
Bình Thành 439
Mountain View 361
Hai Phong 298
Dinh Cong 255
Saigon 188
Da Nang 137
Ho Chi Minh City 127
Can Tho 89
Quan 39