Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/904
Nhan đề: Phát triển cho vay tiêu dùng tại chi nhánh NHNo&PTNT quận Thanh Khê
Từ khoá: Cho vay tiêu dùng;Ngân hàng Agribank
Năm xuất bản: 2015
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/904
Bộ sưu tập:12. Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-071-Phát triển cho vay tiêu dùng tại chi nhánh NHNo&PTNT quận Thanh Khê.pdf960.6 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.