Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/943
Nhan đề: A DISCOURSE ANALYSIS OF ADVERTISEMENTS OF FASHION IN CLOTHING IN ENGLISH AND VIETNAMESE
Tác giả: Trịnh, Thị Minh Trang
Từ khoá: Ngoại ngữ
Năm xuất bản: 2014
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/943
Bộ sưu tập:Luận văn Thạc Sỹ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Ths-010-A DISCOURSE ANALYSIS OF ADVERTISEMENTS OF FASHION IN CLOTHING IN ENGLISH AND VIETNAMESE.pdf1.28 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.