Tìm kiếm


Kết quả 1-10 của 31.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2001Quản trị marketing trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phần Thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàngBusiness Edge; Viện Đại học mở OLA (Canada)
2001Quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiêp vừa và nhỏ. Phần: hệ thống tiền lương và tiền côngBusiness Edge; Viện Đại học mở OLA (Canada)
2001Quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phần: Thu hút tìm kiếm và lựa chọn nguồn nhân lựcBusiness Edge; Viện Đại học mở OLA (Canada)
2001Quản trị marketing trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phần Thu thập thông tin về khách hàngBusiness Edge; Viện Đại học mở OLA (Canada)
2001Quản trị marketing trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phần kế hoạch hóa và phát triển sản phẩmBusiness Edge; Viện Đại học mở OLA (Canada)
2001Quản trị marketing trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phần Khuếch trương sản phẩm và quảng cáoBusiness Edge; Viện Đại học mở OLA (Canada)
2001Quản trị marketing trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phần Các khái niệm cơ bản về marketingBusiness Edge; Viện Đại học mở OLA (Canada)
2001Quản trị marketing trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phần giá và chiến lược giáBusiness Edge; Viện Đại học mở OLA (Canada)
2004Tìm hiểu chất lượng: có phải như bạn nghĩ khôngBusiness Edge; Viện Đại học mở OLA (Canada)
2004Chăm sóc khách hàng: Phát huy lợi thế cạnh tranhBusiness Edge; Viện Đại học mở OLA (Canada)


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.