Tìm kiếm


Kết quả 1-10 của 31.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2004Hội họp và thuyết trình:Làm thế nào để đạt kết quả mong muốnViện Đại học mở OLA (Canada)
2004Ủy thác công việc hiệu quả: Đừng để công việc nhấn chìm bạnViện Đại học mở OLA (Canada)
2001Quản trị marketing trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phần Thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàngViện Đại học mở OLA (Canada)
2001Quản trị marketing trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phần Khuếch trương sản phẩm và quảng cáoViện Đại học mở OLA (Canada)
2001Quản trị marketing trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phần kế hoạch hóa và phát triển sản phẩmViện Đại học mở OLA (Canada)
2001Quản trị marketing trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phần Các khái niệm cơ bản về marketingViện Đại học mở OLA (Canada)
2004Để trờ nên hiệu quả hơn: Đánh thức tiềm năng trong bạnViện Đại học mở OLA (Canada)
2004Thiết lập và sử dụng quyền lực: Để quản lý hiệu quả hơnViện Đại học mở OLA (Canada)
2001Quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiêp vừa và nhỏ. Phần: hệ thống tiền lương và tiền côngViện Đại học mở OLA (Canada)
2001Quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phần: Thu hút tìm kiếm và lựa chọn nguồn nhân lựcViện Đại học mở OLA (Canada)


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.