Tìm kiếm


Kết quả 11-20 của 31.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2001Quản trị marketing trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phần Thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàngViện Đại học mở OLA (Canada)
2001Quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiêp vừa và nhỏ. Phần: hệ thống tiền lương và tiền côngViện Đại học mở OLA (Canada)
2001Quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phần: Thu hút tìm kiếm và lựa chọn nguồn nhân lựcViện Đại học mở OLA (Canada)
2001Quản trị marketing trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phần Thu thập thông tin về khách hàngViện Đại học mở OLA (Canada)
2004Kế toán dành cho nhà quản lý: khám phá bí mật của báo cáo tài chínhViện Đại học mở OLA (Canada)
2004Quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiêp vừa và nhỏ. Phần: Mô tả công việc yêu cầu chuyên môn và các tiêu chuẩn hoàn thành công việcViện Đại học mở OLA (Canada)
2004Quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiêp vừa và nhỏ. Phần: Chủ doanh nghiệp và các chức năng quản lý nguồn nhân lựcViện Đại học mở OLA (Canada)
2004Lập và quản lý ngân sách doanh nghiệp: Chủ động nguồn tiền, ngăn ngừa túng quẫnViện Đại học mở OLA (Canada)
2004Quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiêp vừa và nhỏ. Phần: Phân tích công việcViện Đại học mở OLA (Canada)
2001Quản trị marketing trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phần kế hoạch hóa và phát triển sản phẩmViện Đại học mở OLA (Canada)


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.