Tìm kiếm


Kết quả 331-340 của 689.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2008Bản tin khoa học. Số 04/Quý IV/2008. Đánh giá thành tích công việc, một công cụ quản trị doanh nghiệpCao, Hồng Việt
2008Bản tin khoa học. Số 04/Quý IV/2008. Một số trao đổi về việc biên soạn giáo trình, bài giảngTrần, Kiêm Hồng
2008Bản tin khoa học. Số 04/Quý IV/2008. Giới thiệu chỉ số phân tích xu hướng kinh doanhDương, Quỳnh Mai
2008Bản tin khoa học. Số 04/Quý IV/2008. Nên chăng xác lập chuẩn mực kế toán môi trường ở Việt Nam?Trần, Thị Hòa
2008Bản tin khoa học. Số 03/Quý III/2008. Một số vấn đề về triển khai đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Thương mạiNguyễn, Hoàng Tứ
2009Bản tin khoa học. Số 03/Quý III/2008. Cải tiến tổ chức thực hành, thực tập tốt nghiệp của học sinh bậc trung cấp chuyên nghiệp (chính quy và không chính quy)Nguyễn, Tiền Tiến
2009Bản tin khoa học. Số 03/Quý III/2008. Một số ưu điểm và hạn chế của phần mềm kế toán Fast AccountingTrần, Thị Hòa
2008Bản tin khoa học. Số 03/Quý III/2008. Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ về hàng hóa kho bảo thuếNgô, Thị Hoài Nam
2008Bản tin khoa học. Số 03/Quý III/2008. Về học chế tín chỉ và việc áp dụng ở Việt NamLâm, Quang Thiệp
2009Bản tin khoa học. Số 05/Quý I/2009. Tổ chức tiệc tại nhà và giao tiếp trên bàn tiệcNguyễn, Phương Nam


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.