Tìm kiếm


Kết quả 1-10 của 27.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2009Bản tin khoa học. Số 07/Quý III/2009. Phân tích tài chính trong hoạt động kiểm toánTrần, Thị Hòa
2009Bản tin khoa học. Số 6/Quý II/2009. Ứng dụng phần mềm Microsoft Excel vào giải bài toán qui hoạch tuyến tínhTrần, Thị Hòa
2008Bản tin khoa học. Số 02/Quý I/2008. So sánh chuẩn mực kế toán hàng tồn kho của Việt Nam và quốc tếTrần, Thị Hòa
2014Bản tin khoa học. Số 27/Quý III/2014. Tóm tắt luận án tiến sĩ: Phát triển công thương trên địa bàn thành phố Đà NẵngTrần, Thị Hòa
2014Bản tin khoa học. Số 27/Quý III/2014. Đánh giá công tác quản lý khoa Tài chính - Ngân hàng năm học 2013-2014Trần, Thị Hòa
2010Bản tin khoa học. Số 12/Quý IV/2010. Đánh giá một số nội dung quản lý nhà nước về thương mại tại ĐN - Nhìn từ góc độ DN thương mạiTrần, Thị Hòa
2015Bản tin khoa học. Số 32/Quý IV/2015. Đánh giá công tác quản lý khoa Tài chính Ngân hàng năm học 2014 – 2015Trần, Thị Hòa
2009Bản tin khoa học. Số 03/Quý III/2008. Một số ưu điểm và hạn chế của phần mềm kế toán Fast AccountingTrần, Thị Hòa
2011Bản tin khoa học. Số 16/Quý IV/2011. Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng giai đoạn 2001 - 2010Trần, Thị Hòa
2011Bản tin khoa học. Số 13/Quý I/2011. Thực trạng và giải pháp công tác bảo vệ người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố Đà NẵngTrần, Thị Hòa


Các bộ lọc hiện tại:

Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.