Tìm kiếm


Kết quả 1-10 của 27.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2009Bản tin khoa học. Số 07/Quý III/2009. Phân tích tài chính trong hoạt động kiểm toánTrần, Thị Hòa
2009Bản tin khoa học. Số 6/Quý II/2009. Ứng dụng phần mềm Microsoft Excel vào giải bài toán qui hoạch tuyến tínhTrần, Thị Hòa
2008Bản tin khoa học. Số 02/Quý I/2008. So sánh chuẩn mực kế toán hàng tồn kho của Việt Nam và quốc tếTrần, Thị Hòa
2014Bản tin khoa học. Số 27/Quý III/2014. Tóm tắt luận án tiến sĩ: Phát triển công thương trên địa bàn thành phố Đà NẵngTrần, Thị Hòa
2014Bản tin khoa học. Số 27/Quý III/2014. Đánh giá công tác quản lý khoa Tài chính - Ngân hàng năm học 2013-2014Trần, Thị Hòa
2010Bản tin khoa học. Số 10/Quý II/2010. Quản lý nhà nước đối với hệ thống chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng: Thực trạng và giải phápTrần, Thị Hòa
2010Bản tin khoa học. Số 09/Quý I/2010. Một số ý kiến về việc vận dụng Thông tư 2003/2009/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố địnhTrần, Thị Hòa
2008Bản tin khoa học. Số 04/Quý IV/2008. Nên chăng xác lập chuẩn mực kế toán môi trường ở Việt Nam?Trần, Thị Hòa
2016Bản tin khoa học. Số 34/Quý II/2016. Một số GP nâng cao hoạt động tự học HP TCDNTrần, Thị Hòa; Trần, Đình Thảo
2015Bản tin khoa học. Số 30/Quý II/2015. Một số giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại Trường CĐTMTrần, Thị Hòa; Võ, Thi; Hồ, Bích Thảo; Ngô, Quốc Bình


Các bộ lọc hiện tại:

Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.