Tìm kiếm


Kết quả 1-10 của 10.
  • Trước
  • 1
  • tiếp theo
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2014Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Quản trị du lịch MiceTổng cục du lịch Việt Nam
2013Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam: Nghề điều hành du lịch và đại lý lữ hànhTổng cục du lịch Việt Nam
2013Tiêu chuẩn về nghề du lịch Việt Nam: Nghề hướng dẫn du lịchTổng cục du lịch Việt Nam
2009Ebook Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam - Nghiệp vụ đặt giữ buồng khách sạn: Phần 1Tổng cục du lịch Việt Nam
2013Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam: Nghiệp vụ An ninh khách sạn - Dự án phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt NamTổng cục du lịch Việt Nam
2009Ebook Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam - Nghiệp vụ đặt giữ buồng khách sạn: Phần 2Tổng cục du lịch Việt Nam
2009Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam: Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam - Dự án phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt NamTổng cục du lịch Việt Nam
2013Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam: Nghề lễ tânTổng cục du lịch Việt Nam
2013Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam: Nghề thuyết minh du lịchTổng cục du lịch Việt Nam
2009Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam: Kỹ thuật chế biến món ăn Âu - Dự án phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt NamTổng cục du lịch Việt Nam


Các bộ lọc hiện tại:


Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.