Tìm kiếm


Kết quả 1-10 của 16.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2009Bản tin khoa học. Số 07/Quý III/2009. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp đại đoàn kết và vận dụng để xây dựng khối đại đoàn kết trong lớp học ở trường Cao đẳng Thương mại.Nguyễn, Văn Đức
2009Bản tin khoa học. Số 07/Quý III/2009. Sử dụng VBA trong Excel xây dựng hàm tính khấu hao tài sản cố định theo PP số dư giảm dần.Nguyễn, Ngọc Nhân
2009Bản tin khoa học. Số 07/Quý III/2009. Vấn đề tính thiệt hại phát sinh do có sự vi phạm hợp đồngĐặng, Xuân Trường
2009Bản tin khoa học. Số 07/Quý III/2009. Giới thiệu về tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản mới năm 2008Nguyễn, Tri Vũ
2009Bản tin khoa học. Số 07/Quý III/2009. Trao đổi về giáo dục điện tử E-LearningNguyễn, Tri Vũ; Hồ, Bích Thảo
2009Bản tin khoa học. Số 07/Quý III/2009. Nhãn hàng hóa - Thông điệp tới người tiêu dùngTrương, Bích Ngọc
2009Bản tin khoa học. Số 07/Quý III/2009. Các phương pháp tính giá hàng xuất khoNguyễn, Thị Thương
2009Bản tin khoa học. Số 07/Quý III/2009. Tìm hiểu về UCP No.600 đối với giảng viên và hsinh, sviên chuyên ngành Thương mại Quốc tếNguyễn, Tiến Đà
2009Bản tin khoa học. Số 07/Quý III/2009. Tóm tắt về hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học năm 2008-2009, phương hướng nhiệm vụ năm học 2009-2010Phòng Khoa học và đối ngoại
2009Bản tin khoa học. Số 07/Quý III/2009. Hướng dẫn phương pháp công tác của học sinh thực tập tốt nghiệp.Nguyễn, Tiền Tiến


Các bộ lọc hiện tại:

Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.