Tìm kiếm


Kết quả 1-10 của 16.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2012Bản tin khoa học Trường Cao đẳng Thương mại. Số 18/Quý II/2012Trường Cao đẳng Thương mại
2012Bản tin khoa học. Số 18/Quý II/2012. Một số bài tập vận dụng trong học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-LêninNguyễn, Thị Tâm
2012Bản tin khoa học. Số 18/Quý II/2012. Giáo dục lý tưởng sống cho thanh niên Việt Nam trong thời đại hiện nayLê, Thị Hoàng Ngân
2012Bản tin khoa học. Số 18/Quý II/2012. Trưng bày hàng hoá trong dịch vụ kinh doanh bán lẻTrần, Thị Hoài Nam
2012Bản tin khoa học. Số 18/Quý II/2012. Việt Nam cần kích cầu để vượt khóHoàng, Hà Tiên
2012Bản tin khoa học. Số 18/Quý II/2012. Người quân tửTrần, Thị Tuyết
2012Bản tin khoa học. Số 18/Quý II/2012. Tình yêu của Karl Marx dành cho sáchNguyễn, Mạnh Công
2012Bản tin khoa học. Số 18/Quý II/2012. Trao đổi về phương pháp thu thập số liệu để tính chỉ tiêu số vòng quay của hàng tồn kho trong phân tích hoạt động kinh doanhNguyễn, Hữu Cúc
2012Bản tin khoa học. Số 18/Quý II/2012. Cái nhìn thực tế về hoạt động dạy và học theo tín chỉ tại Trường Cao đẳng Thương mạiHồ, Thị Mỹ Kiều
2012Bản tin khoa học. Số 18/Quý II/2012. Phát huy tính tích cực, chủ động và khả năng tự học của sinh viên tại Trường Cao đẳng Thương mạiNguyễn, Thị Thúy Quỳnh


Các bộ lọc hiện tại:

Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.