Tìm kiếm


Kết quả 1-10 của 16.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2012Bản tin khoa học. Số 18/Quý II/2012. Trao đổi về phương pháp thu thập số liệu để tính chỉ tiêu số vòng quay của hàng tồn kho trong phân tích hoạt động kinh doanhNguyễn, Hữu Cúc
2012Bản tin khoa học. Số 18/Quý II/2012. Cái nhìn thực tế về hoạt động dạy và học theo tín chỉ tại Trường Cao đẳng Thương mạiHồ, Thị Mỹ Kiều
2012Bản tin khoa học. Số 18/Quý II/2012. Phát huy tính tích cực, chủ động và khả năng tự học của sinh viên tại Trường Cao đẳng Thương mạiNguyễn, Thị Thúy Quỳnh
2012Bản tin khoa học. Số 18/Quý II/2012. Một số ý kiến về đổi mới phương pháp giảng dạy theo học chế tín chỉHồ, Thị Thùy Linh
2012Bản tin khoa học. Số 18/Quý II/2012. Lợi ích của khởi động khi tham gia thể thaoNguyễn, Thị Hạnh
2012Bản tin khoa học. Số 18/Quý II/2012. Bàn về giá trị hợp lý và giá gốc trong công tác kế toánNguyễn, Thị Bích Yên
2012Bản tin khoa học. Số 18/Quý II/2012. Các loại giá sử dụng trong đo lường đối tượng kế toánHuỳnh, Văn Bình
2012Bản tin khoa học. Số 18/Quý II/2012. Sử dụng Macros lọc dữ liệu trong Excel 2007Đinh, Phạm Thảo
2012Bản tin khoa học. Số 18/Quý II/2012. Suy ngẫm về du lịch Hội AnNgô, Thị Diệu An
2012Bản tin khoa học Trường Cao đẳng Thương mại. Số 18/Quý II/2012Trường Cao đẳng Thương mại


Các bộ lọc hiện tại:

Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.